ไทยเชื้อสายมลายู

ประวัติมลายู

ไทยเชื้อสายมลายู คือ ชาวไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเชื้อสายมลายู ผู้คนเหล่านี้มี่อยู่กระจายทั่วไปในทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยประชากรใช้ภาษาตระกูลมาลาโย-โพลินีเชียน ส่วนใหญ่ชาวมลายูจะนับถือศาสนาอิสลาม และปัจจุบันนี้ชาวมลายูก็มีประชากร ร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด

ประเพณี วัฒนธรรม มลายู

ซึ่งชาวมลายูจะกระจายตัวหนาแน่นมากที่สุดในภาคใต้ตอนล่าง และในภาคใต้ส่วนอื่นๆ ต่างก็มีชาวไทยเชื้อสายมลายูอาศัยอยู่ทั่วไป ส่วนภาคกลางเองก็มีบ้าง โดยชาวมลายูอาศัยอยู่ ในกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี รวมไปถึงจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย

ไทยเชื้อสายมลายู คือใคร

ไทยเชื้อสายมลายู คือใคร

ชาวมลายูปัตตานี จัดว่าเป็นกลุ่มชนชาติที่มีขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่ง อาศัยอยู่จำนวนเป็นมากในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยเรา จากการสำรวจพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ตของจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา รวมไปถึงบางส่วนของจังหวัดสงขลา ที่มีประชากร 3,359,000 คน หรือว่าคิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรทั้งประเทศ

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้ประชากรส่วนใหญ่ของภาคใต้ไม่ว่าจะชนชาติไหนต่างก็นับถือศาสนาอิสลาม เช่นเดียวกับกลุ่มชาวมลายูทั่วไป ที่สำคัญชาวมลายูปัตตานียังเรียกตนเองว่า ออแรฺนายู  ความหมายว่า คนมลายู และในบางที่ก็มีกจะเติมคำข้างหน้าด้วยเป็น กีตอออแรฺนายู ซึ่งแปลว่า “พวกเราคือมลายู” และอาจจะเรียกชาวมาเลเซียว่า ออแรฺมาเล

มลายู คือ

เนื่องจากว่าพวกเขาแยกแยะ และยังเป็นคนที่มีจิตสำนึกได้ดีว่าเขาไม่ใช่คนมาเลเซีย และพวกเขาเหล่านั้นยังเรียกคนไทยว่า ออแรฺซีแย ส่วนชาวมลายูปัตตานีที่ถูกกวาดต้อนไป และขณะนี้ก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จะถูกเรียกว่า ออแรฺนายูบาเกาะ คนเหล่านี้ถือว่าเป็นชาวมลายู แต่ถูกกวาดต้อนไปกรุงเทพฯ และเขาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ชาวออแรฺนายูอย่างเขา

นอกจากนี้ชาวไทยเชื้อสายมลายูที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ มักจะกระจายตัวตั้งแต่สี่แยกบ้านแขก อาศัยอยู่ทางด้านของฝั่งธนบุรีเลยไปถึงเขตหนองจอก แต่ทว่าคำคำนี้ยังรวมไปถึงคนมลายูรอบ ๆ ปริมณฑลด้วย อย่างเชนไทยเชื้อสายมลายูที่จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี โดยที่จังหวัดปทุมธานีเรามักจะพบคนกลุ่มนี้ในเขตคลองประชาเก่ง คลองบางโพธิ์เหนือ และคลองหนึ่ง

ภาษา

วัฒนธรรมมลายู คือ

ชาวมลายู ที่อาศัยอยู่ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ชาวมลายูยังใช้ภาษามลายูปัตตานี ซึ่งภาษานี้ถือว่าเป็นภาษามลายูท้องถิ่น และยังมีคนพูดกันมาก และหลายคนก็ยังสามารถพูดภาษามลายูกลางได้

นอกจากนี้ชาวมลายูยังเขียนด้วยอักษรยาวี ที่ได้ดัดแปลงมาจากอักษรอาหรับ และภาษานี้ก็ยังมีใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองด้วย โดยการใช้ภาษานี้พ่อแม่ในท้องถิ่นนี้จะสอนลูกหลานพูดภาษาแม่ของตนนั่นคือ ภาษามลายู (Bahasa Melayu) ในชีวิตประจำวัน

มลายูพุทธ

และในส่วนของชาวไทยเชื้อสายมลายูที่ถูกกวาดต้อนมากรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑลนั้น จะมีคนอายุเกินกว่า 40 ปี เท่านั้นแต่ทว่าก็ยังพอพูดภาษามลายูได้ แต่ต่างจากภาษามลายูที่ใช้ในภาคใต้อยู่บ้าง ซึ่งเราจะเรียกว่าภาษามลายูบางกอก และส่วนใหญ่หันมาใช้ภาษาไทยกลางกันแล้วนั่นเอง

ที่สำคัญประชากลุ่มนี้ มีอยู่ประมาณ 5,000 คน แต่ทว่ามีความสามารถในการใช้ภาษาแตกต่างกันออกไป โดยชาวมลายูมีการใช้ภาษามลายูถิ่นสตูล ซึ่งถือว่าภาษานี้ใกล้เคียงกับภาษามลายูเกดะห์ประมาณ 6,800 คน ภายในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง และยังมีชุมชนเชื้อสายมลายูที่อาศัยอยู่กระจายทั่วภาคใต้ อย่างนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงากระบี่ ตรัง ชุมพร ฯลฯ

วัฒนธรรม

วิถี มลายู

สำหรับวัฒนธรรมของชาวมลายูนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายอย่าง ได้แก่ ภาษา ศาสนาอิสลาม และวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถพูดภาษามลายูได้ เลือกวิถีวัฒนธรรมมลายู โดยเฉพาะคุณจะต้องนับถือศาสนาอิสลามคุณก็ถือว่าเป็นชาวมลายู ถ้าสักแต่พูดภาษามลายู แต่มีชีวิตในวิถีวัฒนธรรมมลายู แต่ว่าคุณไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม ก็ไม่ถือว่าเป็นมลายูด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามหารนับถือศาสนาอิสลามจะเกี่ยวกับความเป็นมลายูตลอด เพราะว่าเมื่อใครเข้ารับศาสนาอิสลาม หรือว่าตัดสินเข้าอิสลามก็จะเรียกว่าเข้ามลายู (มาโซะ มลายู หรือมะโซะยาวี) หรือว่าอาจจะเป็นมลายู ซึ่งประเด็นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะเขาจะเรียกว่า”เข้าไทย”(มาโซะ ซีแย) และเมื่อมีใครที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธในทำนองเดียวกัน

ในขณะเดียวกันชีวิตวัฒนธรรม โดยเฉพาะการใช้ภาษามลายูก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ถึงกับมีคำกล่าวว่า “ฮีลัง บาฮาซา ฮีลัง บังซา” ที่สามารถแปลเป็นไทยได้ว่า “ถ้าภาษา (มลายู) หาย ชาติ ก็จะหายด้วย”

ดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อปกป้องชาติหรือความเป็นมลายูของตัวเองไม่ให้สูญสลายหายไป อีกทั้งเขายังต้องพยายามยืนหยัดที่จะใช้ภาษามลายูสืบไปอีกด้วย

ศาสนา

บทความ วัฒนธรรมมลายู

ชาวไทยเชื้อสายมลายู คนเหล่านี้เป็นชาวมุสลิมที่เคร่งครัดในศาสนามากๆ และยังต้องมีการทำนมาซ และกระทำกันในมัสยิด หรือว่าสุเหร่า และยังมีการแสวงบุญไปยังนครมักกะห์ และได้มีการถือศีลอด และหลังจากการถือศีลอดก็จะมีเทศกาลฮารีรายอ การแต่งงาน (มาแกปูโล๊ะ) การเข้าสุหนัต (มะโซะยาวี) การกระทำ ประเพณีเหล่านี้ทำเพื่อแสดงว่าตนเป็นชาวมุสลิม

เนื่องจากว่าชาวมุสลิมทุกคนจะให้ความศรัทธาแก่องค์อัลเลาะห์ ซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวแห่งศาสนาอิสลาม แต่ทว่าก็ยังมีชาวไทยเชื้อสายมลายูจำนวนไม่น้อยที่ได้นับถือศาสนาพุทธแบบเดียวกับคนไทย โดยการสืบเชื้อสายมาจากชาวมลายู แต่ทว่าคนส่วนใหญ่จะถือตัวเป็นคนไทยเพราะว่านับถือศาสนาพุทธนั่นเอง