ทวีปเอเชีย

ปัญหา และปม ความขัดแย้งภายในพม่า

ความขัดแย้งภายในพม่า ถือเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าปัจจุบัน ซึ่งปมความขัดแย้งภายในพม่ามีมาตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษใน พ.ศ. 2491

โรฮีนจา (โรฮีนญา) คือใคร? ทำไมหลายประเทศถึงไม่ต้องการชาวโรฮีนจา

โรฮีนจา หรือว่าโรฮีนญา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ (อาระกัน) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศพม่า และพูดภาษาโรฮีนจา นักวิชาการบางส่วนกล่าวว่า โรฮีนจาเป็นชนพื้นเมืองในพื้นที่รัฐยะไข่

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดอะไรขึ้น?

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างทั้งสิ่งที่ดี และพบกับความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำสงคราม และในระหว่างการทำสงครามโลกครั้งที่สองยังเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงต่างๆ นานา

จักรวรรดิญี่ปุ่น มหาจักรวรรดิญี่ปุ่น ความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอดีตบนแผ่นดินญี่ปุ่น

สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแผ่นดินญี่ปุ่นนั้นถือว่าผ่านเรื่องราวต่างๆ นานา ละในช่วงเวลาที่ จักรวรรดิญี่ปุ่น หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ มหาจักรวรรดิญี่ปุ่น มีความเจริญรุ่งเรื่องนั้น ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย

ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์นี้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้จีน

แผ่นดินจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์มากหลายราชวงศ์ หลายยุคหลายสมัยที่ต้องแลกมากับความสูญเสีย รวมถึงความยิ่งใหญ่ของ ราชวงศ์ถัง  เพราะราชวงศ์ถังเป็นราชวงศ์จีนที่ได้ชื่อว่าสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินจีนเป็นอย่างมาก

สงครามกลางเมืองจีน สงครามที่ก่อขึ้นโดยก๊กมินตั๋ง

การทำสงความในแผ่นดินจีนนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งและหนึ่งฃในนั้นก็คือ สงครามกลางเมืองจีน การก่อสงครามในครั้งนี้มาจากความขัดแย้งและความแตกแยกทางอุดมการณ์ระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งชาตินิยม กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์จีนในอดีตถูกสถาปนาโดยหลิวปัง หรือ”จักรพรรดิฮั่นเกาจู่”

สำหรับ ราชวงศ์ฮั่น ถือว่าเป็นรายชวงเก่าแก่ของจีน และยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ซึ่งราชวงศ์ฮั่นถูกแบ่งออกเป็นราชวงศ์ฮั่นตะวันตก กับราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ซึ่งการแบ่งแยกนี้มีที่ไปที่มาอยู่นะคะ ซึ่งวันนี้เราจะมาตีแผ่ความจริงกันว่าราชวงศ์ฮั่นมีความเป็นมาอย่างไร

ราชวงศ์หมิง จักรวรรดิต้าหมิง ปกครองจักรวรรดิจีน ระหว่าง พ.ศ. 1911ถึง พ.ศ. 2187

สำหรับประเทศจีนเป็น แผ่นดินที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจักรวรรดิ และมีหลายราชวงศ์ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ราชวงศ์หมิง ราชวงศ์เบ๋ง หรือ ราชวงศ์เม้ง  หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ จักรวรรดิต้าหมิง ซึ่งราชวงศ์หมิง ถือว่าเป็นราชวงศ์ที่ปกครองจักรวรรดิจีน ระหว่าง พ.ศ. 1911 ถึง พ.ศ. 2187

ราชวงศ์ฉิน ราชวงศ์แรกของจีนในยุคจักวรรดิ

ประเทศจีน นับเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านการค้า และยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และน่าสนใจ และความเป็นมาของประเทศจีนยังมีความเป้นมาที่ยาวนานซับซ้อน และประเทศจีนก็เริ่มก่อตั้ง ราชวงศ์ฉิน

ยุคโลหะ ยุคที่เต็มไปด้วยแร่โลหะมาจากธรรมชาติ

ยุคโลหะ (Metal Age) นับว่าเป็นอีกหนึ่งยุคที่คนทั่วโลกสนใจเพราะว่าการดำเนินชีวิตของคนยุคนี้น่าสนใจมากๆ จนประเทศไทยมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับสังคมและประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่า ในยุคก่อนมราเราจะเกิดขึ้นมานั้นเป็นอย่างไร