ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปออสเตรเลีย อีกหนึ่งทวีปใหญ่ที่รวมเอาแผ่นดินหลาย ๆ ประเทศเข้าด้วยกัน

สำหรับ ทวีปออสเตรเลีย นับว่าเป็นทวีปที่รวมแผ่นดินใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย นิวกินี แทสมาเนีย และเกาะต่าง ๆ ที่อยู่บนไหล่ทวีปมาไว้ด้วยกัน และในทางธรณีวิทยาแล้วไหล่ทวีปถือเป็นส่วนหนึ่งของทวีป ทำให้แผ่นดินที่กระจัดกระจายเหล่านี้ยังคงนับว่าเป็นทวีป และสำหรับประเทศนิวซีแลนด์นั้นไม่ได้อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกัน