ความขัดแย้งทางศาสนา

ความขัดแย้งทางศาสนา

ความขัดแย้งทางศาสนา เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการสู้รบที่ไม่มีวันสิ้นสุด และยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆ คนยังไม่เคยรู้ว่าการนับถือศาสนาจะนำมาซึ่งการสู้รบ และการสูญเสีย และวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับความขัดแย้งทางศาสนาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งประเทศเหล่านี้หลายคนอาจจะรู้จักกันดีแต่ไม่เคยรู้เลยว่าการขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไร และใครเป็นจุดเริ่มต้น

ความขัดแย้งทางศาสนา เกิดขึ้นได้อย่างไร

ความขัดแย้งทางศาสนาในไทย

สำหรับความขัดแย้งทางศาสนา ถือว่าเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ง่าย และนั่นก็ถือว่ามีความรุนแรงไม่น้อยกว่าการทำสงครามเลย เนื่องจากผู้นับถือศาสนาที่ยึดมั่นถือมั่นมักจะมองเห็นว่าศาสนา หรือลัทธิที่ตนเองนับถือนั้น ดีกว่าศาสนา หรือบุคคลอื่น และบุคคลเหล่านี้จะไม่ยอมรับคนต่างศาสนา หรือต่างลัทธิโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้คนเหล่านี้มีพื้นฐานความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป และหลักธรรมคำสอนของศาสนานั้นๆ ที่วางรูปแบบการดำรงชีวิตเอาไว้แบบมีแบบแผน และรากฐานซึ่งนั่นก็จะทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่เชื่อถือคนอื่น หรือลัทธิอื่นนอกจากลัทธิของตัวเอง

โดยส่วนใหญ่แล้วความขัดแย้งทางศาสนามักจะมีความรุนแรง และมาพร้อมกับการสละชีวิตของตนเองเพื่อความยึดมั่นที่ผิด ดังเช่น หลายคนเคยรู้จักกันมาแล้วว่าในโลกของเราเคยเกิดสงครามทางศาสนา หรือที่รู้จักกันใน “สงครามครูเสด” การทำสงครามระหว่างชาวคริสเตียนกับชาวอิสลามในสมัยโบราณ

ทั้งนี้ ความขัดแย้งทางศาสนาที่เกิดขึ้น ยังสร้างความแตกต่าง และความคิดที่ไม่ลงรอยกัน และยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆจนคนทั่วโลกรับไม่ได้

ความขัดแย้งทางศาสนาในประเทศอินเดีย

ข่าวความขัดแย้งทางศาสนา

ประเทศอินเดีย จัดว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องตกอยู่ในระหว่างการทำสงครามศาสนา เพราะว่าตอนนี้ชาวอินเดียกำลังมีความขัดแย้งระหว่าง ชาวฮินดูกับชาวมุสลิมจนแยกออกเป็นประเทศปากีสถานในปี  ค.ศ. 1947 ซึ่งเดิมทีปากีสถานรวมเป็นแผ่นเดียวกันกับอินเดียและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราช

ซึ่งชาวมุสลิมในอินเดียได้ร่วมกันเรียกร้องขอแยกประเทศ เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างชาวฮินดู กับชาวมุสลิม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางการเมือง การนับถือศาสนา หรือชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศที่ได้รับสิทธิ์ทางการเมืองน้อยกว่า หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีความแตกต่างทางศาสนาที่ชาวมุสลิมนับถือพระเจ้าองค์เดียว แต่ชาวฮินดูกับนับถือพระเจ้าหลายองค์

ความขัดแย้งทางศาสนาพุทธ

และจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาระหว่างชาวมุสลิม และชาวฮินดู และดูเหมือนว่าความขัดแย้ง และปัญหาอันไม่ลงรอยกันนี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นปะทะกันรุนแรงมากขึ้นจนในที่สุดอังกฤษจึงให้เอกราชกับอินเดีย และปากีสถานเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมคศ 1947

แต่ทว่าภายหลังจากมีการจัดตั้งเป็นประเทศแล้วความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานกับไม่ราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ เพราะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของพรมแดนแคว้นแคชเมียร์ รวมถึงการแข่งขันผสมพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อเป็นการข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม

และนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมกับชาวฮินดูในอินเดียก็ยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยแม้แต่น้อย

ความขัดแย้งภายในศาสนาเดียวกัน

วิธีป้องกัน แก้ไข ความขัดแย้งทางศาสนา

สำหรับความขัดแย้งภายในศาสนาเดียวกันเราขอยก ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมในประเทศปากีสถาน สาเหตุที่นำไปสู่การแยกเป็นประเทศปากีสถาน กับบังกลาเทศ เมื่อปี คศ. 1971 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนี้มีหลักสำคัญ 2 ประการ นั่นก็คือ ปากีสถานตะวันตก และปากีสถานตะวันออก โดยมีอินเดียคั่นกลาง ส่วนอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากๆคือความไม่พอใจในความไม่เท่าเทียมกัน

เนื่องจากประชากรในประเทศปากีสถานฝั่งตะวันออก โดยส่วนใหญ่แล้วประชากรกว่าครึ่งประเทศ ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ชาวปากีสถานตะวันออกจึงพยายามที่จะแยกตัวออกมารัฐบาลปากีสถานจึงส่งกำลังทหารเข้าไปปราบปราม

ซึ่งนั่นก็ทำให้ชาวปากีสถานตะวันออกหลบหนีไปอาศัยอยู่ในอินเดียซะส่วนใหญ่ และนอกจากนี้รัฐบาลปากีสถานยังกล่าวโจมตีอินเดียอีกด้วยว่า ให้การสนับสนุนกับชาวปากีสถานตะวันออก

อย่างไรก็ตามในที่สุดปากีสถานตะวันออกก็สามารถแยกประเทศของตนเองได้สำเร็จและยังได้จัดตั้งประเทศใหม่ที่มีชื่อว่าบังกลาเทศ

ความขัดแย้งระหว่างอิรักและอิหร่าน

ความขัดแย้งทางศาสนา ศตวรรษที่ 21

อาจจะทราบกันดีแล้วว่าอีรัก กับอีหร่านเป็น 2 ประเทศที่มีความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานและความขัดแย้งนี้ยังมีสาเหตุสำคัญได้แก่

1. มีปัญหาเรื่องพรมแดน

ความขัดแย้งทางศาสนาคริสต์

เนื่องจากเกิดการแย่งชิงสิทธิเหนือร่องน้ำอัลอาหรับ ซึ่งถือว่าเป็นเขตแดนทางตอนใต้ระหว่างอิรักกับอิหร่าน และพื้นที่แห่งนี้ยังมีความสำคัญเป็นอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจเพราะเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด และเป็นสถานีขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดอีกด้วย

2. ปัญหาชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ด

ความขัดแย้งทางศาสนา อาเซียน
ชนกลุ่มน้อยชาวเขาอิรัก อิหร่าน และซีเรีย ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ต่างเรียกร้องการปกครองตนเองมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยเฉพาะในอิรักที่มีชาวเคิร์ดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีความแตกต่างจากอีรัก ทั้งเชื้อชาติ และศาสนา แม้ว่าจะเป็นชาวมุสลิมด้วยกันก็ตามแต่ว่านับถือกันคนละนิกาย

ซึ่งชาวอิรักนับถือนิกายชีอะห์ แต่ว่าชาวเคิร์ด กลับนับถือนิกายสุหนี่ ทั้งนี้ ชาวเคิร์ดยังมักจะใช้วิธีการก่อจลาจล และการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน และทางอิรักเองก็ได้ใช้กำลังเข้าปราบปรามอย่างรุนแรงหลายต่อหลายครั้ง

3. ความขัดแย้งระหว่างผู้นำประเทศ

ความขัดแย้งทางศาสนา คือ

หลังจากที่อิหร่านโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้เปลี่ยนการปกครองเป็นสาธารณรัฐอิหร่านที่มีอยาโตลลาห์ โคไมนี เป็นผู้ปกครองประเทศอิหร่าน และยังได้นำหลักศาสนาอิสลามเข้ามาใช้ในการปกครองประเทศซึ่งหลายๆ ประเทศในตะวันออกกลางกลาวหาว่าอิหร่านจะเผยแพร่แนวคิด และอิสลามไปยังประเทศของตน และนั่นอาจจะส่งผล ต่อความมั่นคงทางการเมือง

และสาเหตุนี้เองที่ทำให้อีรักที่มีพรมแดนติดกับอิหร่าน และยังมีความขัดแย้งกันมานานยิ่งทวีความรุนแรงกันมากขึ้น ซึ่งนั่นก็ทำให้ โคไมนี พยายามเรียกร้องให้ชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ ที่มีจำนวนร้อยละ 65 ของชาวอิรักทำการโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดี ซัดดัม ฮุสเซน ซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายสุหนี่ ที่พยายามจะขยายอำนาจเข้ามาปกครองในอิหร่านจากความขัดแย้งทั้งสองประเทศ

ความ ขัดแย้ง ศาสนา

ซึ่งนั้นส่งผลทำให้เกิดการปะทะกันตามพรมแดน และนานวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อ นอกจากอีรักจะได้รับการสนับสนุนทางด้านอาวุธจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ฝ่านอีหร่านก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียด้วยเช่นกัน

จนกระทั่งองค์การสหประชาชาติและประเทศที่เป็นกลางพยายามเจรจา และยุติสงครามดังกล่าวในปีค. ศ. 1988 แต่นั่นก็ไม่ใช่การยุติสงครามที่แท้จริง เพราะทั้งสองฝ่ายยังมีการกระทบกระทั่งกันเรื่อยมาไม่มีวี่แววว่าสงครามในครั้งนี้จะยุติลงเลยแม้แต่น้อย