ยุคหินเก่า

ยุคหินเก่า

 ยุคหินเก่า เรื่องราวที่น่าสนใจของยุคประวัติศาสตร์ สำหรับความน่าสนใจของยุคหินหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับยุคหินเก่าช่วงเวลาที่หลายคนไม่เคยรู้จัก

ยุคหินเก่า คืออะไร?

ยุคหินเก่าในประเทศไทย

ยุคหินเก่า (Paleolithic) เป็นช่วงเวลาก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ และยุคนี้ยังมีจุดเด่นอยู่ที่การพัฒนาเครื่องมือหินยุคแรกเริ่ม และยังครอบคลุมประมาณ 95% ของเทคโนโลยีก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การใช้เครื่องมือหินครั้งแรก คาดว่าโดย Homo habilis เมื่อราวๆ 2.6 ล้านปีก่อน จนถึงปลายสมัยไพลสโตซีนประมาณ 10,000 ปีก่อนปัจจุบัน

 

สังคมมนุษย์ยุคหินเก่า

ยุคหินเก่า เครื่องมือเครื่องใช้

สำหรับคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในช่วงยุคหินเก่า พวกเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์ และยังเสาะแสวงหาพืชผักผลไม้กินเป็นอาหาร ทั้งนี้มนุษย์ยุคหินเก่ายังดำรงชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ

และเมื่อฝูงสัตว์ที่มนุษย์ยุคหินเก่าตามล่าเป็นอาหารหมดลงก็ต้องอพยพย้ายถิ่นติดตามฝูงสัตว์ไปเรื่อย ๆ การที่มนุษย์จำเป็นต้องแสวงหาถิ่นที่อยู่ใหม่ เพราะต้องล่าสัตว์ดังกล่าว อาจจะทำให้คนต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคไปในตัวด้วย เนื่องจากชีวิตของคนยุคนั้นส่วนใหญ่ต้องอยู่ กับการแสวงหาอาหาร และยังต้องป้องกันตัวจากสัตว์ร้าย และภัยจากธรรมชาติรวมถึงการต่อสู้ในหมู่พวกเดียวกันเพื่อการอยู่รอด มนุษย์ยุคหินเก่าจึงต้องพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือล่าสัตว์ โดยการพัฒนาอาวุธที่ทำด้วยหินสำหรับตัด ขูดหรือ สับ เช่น หอก มีด และเข็ม เป็นต้น

สำหรับมนุษย์ยุคหินเก่า มีระบบความสัมพันธ์ทางสังคมพบว่า คนในยุคหินเก่าเริ่มอยู่กันเป็นครอบครัวแล้ว แต่ทว่ายังไม่มีการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนอย่างแท้จริง เพราะว่าขณะนั้นวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคหินเก่าแบบเร่ร่อนไม่เอื้ออำนวยให้มีการตั้งหลักแหล่งถาวร และในขณะเดียวกันองค์กรทางการเมืองการปกครองก็ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งในขณะที่สังคมในขณะนั้นจึงมีสภาพเป็นอนาธิปัตยคือไม่มีผู้เป็นใหญ่แน่นอน ผู้ที่มีอำนาจมักเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงเหนือผู้อื่น

นอกจากนี้ยังพบว่า คนในยุคนี้เริ่มรู้จักแสดงความรู้สึกออกมาโดยการวาดภาพ และศิลปะที่สำคัญ ได้แก่ รูปเขียนกระทิงเรียงกันเป็นขบวน ภาพวาดที่ถูกขุดค้นพบภายในถ้ำอัลตะมิระ ทางตอนใต้ของสเปน และภาพสัตว์ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ที่คนสมัยนั้นล่าเป็นอาหาร รวมถึงยังมีวัวกระทิง ม้าป่า กวางแดง และกวางเรนเดียร์ เป็นต้น ภาพวาดดังกล่าวถูกค้นพบที่ถ้ำสาบโก ในประเทศฝรั่งเศส

ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่

สำหรับสังคมของมนุษย์ยุคหินเก่าตอนกลาง และยุคหินเก่าตอนปลาย ก็ยังมีระยะเวลาที่สั้น ปรากฏอารยธรรมเกิดขึ้นในทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชีย โดยสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคหินเก่าตอนกลางส่วนมากจะคล้ายๆกับยุคหินเก่าตอนต้นแต่ก็พบว่าคนที่อาศัยอยู่ในช่วงยุคกินเก่าตอนกลางบางแห่งมีพัฒนาการมากขึ้น

โดย มีการพบหลักฐานแสดงว่า คนยุคหินเก่าในช่วงปลายยุคมีความสามารถในการจับสัตว์น้ำได้ดี และยังได้มีการคมนาคมทางน้ำเกิดขึ้นแล้ว โดยเทคโนโลยีของยุคกินเก่าตอนปลายจะมีขนาดเล็กกว่ายุคหินเก่าตอนต้น และประโยชน์ใช้สอยจะดีขึ้นกว่าเดิม

โดยคนยุคหินเก่าตอนกลางจะมีวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา ตามถ้ำ หรือเพิงผา

2.กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่บนพื้นราบ ริมน้ำหรือชายทะเล

วิวัฒนาการของมนุษย์

วิวัฒนาการของมนุษย์

สำหรับวิวัฒนาการของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง เป็นการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดของมนุษย์ที่เป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน

ภูมิศาสตร์ดึกดำบรรพ์และสภาพภูมิอากาศ

ยุคหินเก่า จีน

สภาพภูมิอากาศของแต่ละช่วงเวลายุคหินยาวนานถึงสองยุคทางธรณีวิทยาที่รู้จักกัน คือ สมัยไพลโอซีน (Pliocene) และก็สมัยไพลทซีน (Pleistocene) ทั้งสองยุคนี้ยังได้ประสบการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ

และที่สำคัญการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ยุคหินเก่า ในช่วงระหว่างยุค Pliocene ทวีปยังคงเลื่อนตัวอาจจะเป็นระยะไกลเท่าที่เป็นไปได้ คือ 250 กิโลเมตร จากตำแหน่งที่ตั้งเดิมของพวกเขาไปที่อยู่ในตำแหน่งเพียง 70 กิโลเมตร จากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของพวกเขา ที่ทวีปอเมริกาใต้กลายเป็นพื้นที่เชื่อมโยงไปยังทวีปอเมริกาเหนือผ่านคอคอดปานามา

คอคอดปานามา

ยุคหินเก่าตอนต้น

สำหรับคอคอดปานามา หรือในอดีตเรียก คอคอดดาเรียน พื้นที่แห่งนี้จัดว่าเป็นแผ่นดินกิ่วคอดซึ่งอยู่กลางทะเลแคริบเบียน และมหาสมุทรแปซิฟิก และพื้นที่นี้ยังเชื่อมทวีปอเมริกาเหนือเข้ากับทวีปอเมริกาใต้ อีกทั้งเป็นดินแดนประเทศปานามา และเป็นแหล่งคลองปานามา นอกจากนี้ ยังมีคุณค่าทางยุทธศาสตร์นานัปการเช่นเดียวกับคอคอดแห่งอื่น ๆ

นอกจากนี้ คอคอดปานาเกิดขึ้นราวสามล้านปีก่อนในยุคไพลโอซีน ซึ่งมีส่วนทำให้มหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรแปซิฟิกแยกจากกัน และยังก่อให้เกิดกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรดังกล่าว

 

คอคอดปานามามีที่มาอย่างไร?

ยุค หิน เก่า ลักษณะ การ ดำเนิน ชีวิต

ในขณะแล่นเรือไปตามฝั่งทะเลแคริบเบียน บัสโก นูเญซ เด บัลโบอา   ขุนนางชาวสเปนคนหนึ่ง ได้ฟังชนพื้นเมืองร่ำลือถึง “ทะเลใต้” เมื่อครั้นวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1513 เขาก็ได้พบทะเลแปซิฟิก และในปี ค.ศ.1519 นครปานามาก็ก่อตั้งขึ้นริมชุมชนพื้นเมืองกลุ่มน้อยรายหาดแปซิฟิก

และต่อมา เมื่อมีการค้นพบประเทศเปรูแล้ว นครปานามาก็มีความเจริญเป็นเมืองท่าสำคัญ และยังถือว่าเป็นศูนย์กลางการปกครองในที่สุด ลุปี ค.ศ.1671 เฮนรี มอร์แกน (Henry Morgan) โจรสลัดชาวเวลส์ ได้ล่องเรือมาจากฝั่งแคริบเบียนข้ามคอคอดปานามา จากนั้นก็เข้าทำลายนครจนถึงแก่ความพินาศ และสมัยต่อมา จึงมีการย้ายนครไปที่คาบสมุทรน้อยแห่งหนึ่งทางตะวันตก และในปี ค.ศ. 1997 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศยกซากนครปานามา ซึ่งบัดนี้เรียก “ปานามาเบียโค” (Panamá Viejo) ขึ้นเป็นมรดกโลกอีกด้วย