วัน: พฤศจิกายน 5, 2018

เกาหลี

เกาหลี มีประวัติศาสตร์ และความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มจาก “อาณาจักรโชซ็อนโบราณ” ที่ถูกสถาปนาขึ้นโดย “ทันกุน” ต่อมาก็เข้าสู่สมัยสามอาณาจักรแห่งเกาหลี