วัน: พฤศจิกายน 3, 2018

ประวัติศาสตร์เกาหลีใต้

ประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจ เพราะกว่าจะตั้งเป็นประเทศนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมาย และในปัจจุบันนี้เรารู้จักเกาหลีใต้ในชื่อของ “สาธารณรัฐเกาหลี”