ข้อมูลประเทศเกาหลีใต้

เกาหลี มีประวัติศาสตร์ และความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มจาก “อาณาจักรโชซ็อนโบราณ” ที่ถูกสถาปนาขึ้นโดย “ทันกุน” ต่อมาก็เข้าสู่สมัยสามอาณาจักรแห่งเกาหลี คือ โคกูรยอ แพ็กเจ และชิลลา สามเมืองนี้ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็น “สหอาณาจักรชิลลา” ซึ่งขณะนั้นมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

ภูมิประเทศเกาหลีใต้

ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 918 ได้สถาปนา “อาณาจักรโครยอ” ซึ่งเป็นชื่อของเกาหลี (Korea) และเมื่อราชวงศ์โชซ็อน ครองอำนาจก็ได้เปลี่ยนชื่ออาณาจักรใหม่ ชื่อ อาณาจักรโชซ็อนเมืองหลวงชื่อว่า “ฮันยาง” (กรุงโซลในปัจจุบัน) โดยอาณาจักรนี้มีลัทธิขงจื้อ เป็นคติธรรมประจำชาติ และยังได้ประดิษฐ์อักษรเกาหลี ขึ้น

ต่อมาในปี ค.ศ. 1910 เกาหลีต้องอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ประเทศเกาหลี แบ่งเป็น 2 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ และ เกาหลีเหนือ อย่างถาวร โดยประเทศเกาหลีใต้ได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐเกาหลี ส่วนประเทศเกาหลีเหนือ ได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

 

เกาหลี ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น

เศรษฐกิจ ประเทศเกาหลีใต้

ดาราปีพศ. 2453 ญี่ปุ่นได้ผนวกเกาหลีเป็นทาสของตนตาม “สนธิสัญญาการรวมญี่ปุ่น-เกาหลี” ซึ่งสนธิสัญญานี้ถือว่าเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย เพราะว่าได้มีการเจรจาลงนามของกษัตริย์เกาหลี และยินยอมให้เกาหลีตกเป็นเมืองขึ้น จนกระทั่งญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงคราม เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ 2488

ในระหว่างการปกครองของญี่ปุ่นนั้นได้มีการสร้างระบบคมนาคมแบบตะวันตก โดยส่วนใหญ่แล้วทำเพื่อประโยชน์ของชาวเกาหลี นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังได้ยกเลิกราชวงโชซอน รวมถึงยุคพระราชวังและช่วยปรับปรุงระบบภาษี ในการส่งออกข้าวจากเกาหลีไปช่วยญี่ปุ่น โดยมีการใช้แรงงานทาสในการสร้างถนนและทำเหมืองแร่อีกด้วย

เหตุการณ์หลังจากการสวรรคตของกษัตริย์โกจง เมื่อช่วงเดือน มกราคม พ.ศ 2461 ด้วยยาพิษจึงทำให้เกิดการเรียกร้องเอกราชทั่วประเทศ ผลจากการลุกฮือเรียกร้องเอกราชทำให้ชาวเกาหลีมากกว่า 7,000 คน ถูกฆ่าโดยทหาร และตำรวจชาวญี่ปุ่นรวมถึงชาวคริสต์เกาหลี จำนวนมากที่ถูกฆ่า และเผาในโบสถ์ ระหว่างการเรียกร้องเอกราชได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจ ขึ้นมาที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน หลังจากการเคลื่อนไหวเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม เพื่อต่อต้านการยึดครองของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศเกาหลีใต้ ภาษาอังกฤษ

สำหรับการลุกฮือขึ้นต่อต้านญี่ปุ่นในครั้งนี้ ยังคงมีอยู่ต่อไปรวมไปถึงการลุกฮือของนักศึกษาทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2472 จนกระทั่งนำไปสู่การประกาศกฎอัยการศึก หลังจากเกิดสงครามจีนญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ 2480 และญี่ปุ่น ยังพยายามลบล้างความเป็นชาติของเกาหลี

โดยการสอนประวัติศาสตร์ และภาษาเกาหลีในโรงเรียน ถูกห้ามรวมถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่เป็นเกาหลีถูกห้ามทั้งหมด โดยชาวเกาหลีจะถูกบังคับให้มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นสิ่งของมีค่าถูกนำออกไปจากเกาหลี และหนังสือพิมพ์ถูกห้ามพิมพ์ด้วยภาษาเกาหลี รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากถูกนำมาเผาทำลายทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังมีชาวเกาหลีเป็นจำนวนมากอพยพจากเกาหลีไปสู่แมนจูเรีย และรัสเซียซึ่งชาวเกาหลีในแมนจูเรีย ได้จัดตั้งขบวนการกู้เอกราชชื่อว่า “ทุงนิยกุน” ซึ่งกระบวนการนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศจีน ทำสงครามกองโจรกับกองทัพญี่ปุ่น

และนอกจากนี้กองทัพเหล่านี้ยังได้รวมตัวกันเป็นกองทัพปลดปล่อยเกาหลี เมื่อราวๆ ปี พ.ศ 2483 การเคลื่อนไหวในจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของชาวเกาหลีมากกว่าเหมือนคนได้เข้าร่วมในกองทัพปลดปล่อยประชาชน และกองทัพปฏิวัติแห่งชาติ

ประเทศเกาหลีใต้นับถือศาสนาอะไร

ต่อมาในระหว่างการทำสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวเกาหลีถูกบังคับให้ร่วมมือกับญี่ปุ่น โดยชายชาวเกาหลีถูกเกณฑ์เข้าร่วมในกองทัพญี่ปุ่น และผู้หญิงจากจีน และเกาหลีเราสองแสนคนถูกส่งตัวไป เป็นนางบำเรอของทหารญี่ปุ่น เรียกได้ว่าความโหดร้ายที่เกิดขึ้น ในระหว่างสงครามนี้เป็นสิ่งที่ชาวเกาหลีรับไม่ได้เป็นอย่างมาก

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดก็มีแนวโน้มของการแบ่งประเทศ เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายนพ.ศ 2488 เมื่อสหรัฐได้เข้ามาควบคุมภายใต้ของคาบสมุทรเกาหลี และยังมีโซเวียตเข้ามาควบคุมภาคเหนือ

โดยใช้เส้นขนานรัฐบาลชั่วคราวถูกยกเลิกเพราะสหรัฐเห็นว่าพวกคอมมิวนิสต์ ในครั้งแรกการแบ่งแยกนี้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และจะให้เอกราชแก่เกาหลีเมื่อ 4 มหาอำนาจ ซึ่งก็ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต อังกฤษ และจีนได้จัดการปกครองให้เกาหลีสำเร็จ

ข้อมูลประเทศเกาหลี

ต่อมาในการประชุมไคโรเมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายนพ.ศ 2486 ได้กำหนดให้เกาหลีเป็นชาติอิสระ และการประชุม ล่าสุดที่ยัลตาก็ได้ตกลง ให้เกาหลีเป็นรัฐในอารักขาของชาติมหาอำนาจ 4 ชาติ

และต่อมาใน วันที่ 9 สิงหาคม โซเวียตได้ยกทัพจากไซบีเรียเข้าสู่เกาหลี โดยไม่มีการต่อต้านญี่ปุ่นจึงยอมแพ้ต่อมาใน เดือน ธันวาคม ได้มีการประชุมที่มอสโกข้อตกลงเกี่ยวกับอนาคตของเกาหลี

โดยกำหนดให้เป็นรัฐในอารักขา 5 ปี และรวมส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ และโซเวียตเข้าด้วยกันซึ่งได้มีการประชุมกันอีกครั้งที่กรุงโซลองค์การตั้งประเทศใหม่ยังไม่ลุล่วง ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ 2490 ทางสหรัฐได้ส่งปัญหาเกาหลีเข้าสู่สหประชาชาติ เพื่อให้เกาหลีเป็นรัฐเดียวที่มีเอกภาพ

เกาหลี

แต่จากการทำสงครามเย็น ทำให้สหรัฐวางแผนคุ้มกันเกาหลีเพื่อต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งนั่นก็ส่งผลทำให้เกิดการแยกประเทศขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 จนเกาหลีเกิดเป็นสองประเทศ ที่มีระบบเศรษฐกิจ และการปกครองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ซึ่งเรื่องนี้สหประชาชาติยอมรับสาธารณรัฐเกาหลี เป็นตัวแทนเกาหลีในสหประชาชาติเพียงรัฐเดียวต่อมา เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 2491 สงครามเกาหลีก็ระเบิดขึ้น ในช่วง เดือน มิถุนายน พ.ศ 2493

เมื่อเกาหลีเหนือยกทัพข้ามเส้นขนานที่ 38 องศา บุกเข้าโจมตีเกาหลีใต้ เป็นการยุติความพยายามในครั้งนั้นที่จะรวมประเทศทั้งสองเข้าเหมือนดังเดิม และสงคราม ในครั้งนี้ก็ดำเนินไปจนมีข้อตกลงหยุดยิง เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2496 เรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประเทศเกาหลีถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเทศ นั่น ก็คือ “เกาหลีเหนือ” และ “เกาหลีใต้”