สงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย

สงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย

สงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสงครามที่เกิดขึ้นเพราะว่าความต้องการครอบครองแผ่นดิน และที่สำคัญการก่อสงครามในครั้งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสงครามที่เกี่ยวข้องกีบการ การรวมชาติเยอรมัน (Deutsche Einigung)ซึ่งความโหดร้ายที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ปรัสเซีย จุดเริ่มต้นของการก่อ สงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย

ปรัสเซีย

ปรัสเซีย (Prussia) พร็อยเซิน หรือ โบรุสเซีย รัฐนี้ถือว่าเป็นรัฐที่รุ่งเรืองที่สุดในบรรดารัฐทั้งหลายของชนชาติเยอรมัน ซึ่งปรัสเซียมีจุดกำเนิดจากดัชชีปรัสเซีย และรัฐมาร์เกรฟบรันเดินบวร์ค เป็นรัฐหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน โดยตั้งอยู่ตอนกลางของภูมิภาคที่ชื่อว่าพร็อยเซิน

ทั้งนี้รัฐแห่งนี้ถูกปกครองโดย “ราชวงศ์โฮเอินโซลเลิร์น”เป็นเวลาหลายศตวรรษ ปรัสเซียมีกองทัพที่เข็มแข็ง นั่นก็มีส่วนทำให้ปรัสเซียประสบความสำเร็จในการแผ่ขยายดินแดน และปรัสเซียยังมีเมืองหลวงเดิมอยู่ที่เคอนิจส์แบร์กก่อนปรัสเซียจะย้ายเมืองหลวงไปยังเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1701

ออสเตรีย

สำหรับในการประชุมใหญ่แห่งเวียนนา (ปี ค.ศ. 1814–15) การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อจัดระเบียบทวีปยุโรปเสียใหม่ เพราะภายหลังทวีปยุโรปถูกทำให้ปั่นป่วนจากสงครามนโปเลียน ปรัสเซียก็ได้รับดินแดนส่วนใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนี รวมถึงรัฐร่ำรวยถ่านหินอย่างรัฐรูร์ (Ruhr) ซึ่งอิทธิพลทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองของปรัสเซียได้เติบโตอย่างรวดเร็ว

และด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ปรัสเซีบกลายเป็นหัวใจสำคัญของสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือในปี ค.ศ.1867 และของจักรวรรดิเยอรมันในปี ค.ศ.1871 ปรัสเซียในยุคจักรวรรดิเยอรมนี้ได้มีอาณาเขตไพศาลมากกว่ารัฐเยอรมันที่เหลือรวมกันเสียอีก ซึ่งชนชั้นนำของปรัสเซียมักจะระบุว่าตัวเองนั้นเป็น “ชาวเยอรมัน” มากกว่าที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็น “ชาวปรัสเซีย”

ที่มาของสงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย

จักรวรรดิเยอรมัน

สงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย (Austro-Prussian War) หรือที่ชาวยุโรปเรียกว่า สงครามเจ็ดสัปดาห์ (Seven Weeks’ War) หรือที่คนทั่วโลกรู้จัดในชื่อของ สงครามรวมชาติ (Unification War) โดยการทำสงครามในครั้งนี้ เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1866 โดนเกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในสมาพันธรัฐเยอรมัน โดยบรรดารัฐเล็กน้อยต่างๆ ได้แตกออกเป็นสองขั้ว คือ

1.รัฐเยอรมันที่อยู่ฝ่ายปรัสเซีย

2.รัฐเยอรมันที่อยู่ฝ่ายออสเตรีย

สำหรับฝ่ายปรัสเซียที่ขณะนั้นกำลังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว และในมือมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่ามาก ในขณะที่ฝ่ายออสเตรียที่ขณะนั้นกำลังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยจากการที่เผชิญกับการปฏิวัติฮังการี ในช่วงปี ค.ศ.1848 และการก่อสงครามปลดแอกอิตาลีครั้งที่สอง ด้วยเหตุนี้สงครามจึงจบลงที่ชัยชนะอย่างง่ายดายของฝ่ายปรัสเซีย

ราชวงศ์ ออสเตรีย

ซึ่งนั่นก็มีส่วนทำให้ปรัสเซียกลายเป็นรัฐที่มีอำนาจครอบงำรัฐเยอรมันเล็กน้อยต่างๆ และฝ่ายของปรัสเซียก็ยังได้ยุบสมาพันธรัฐเยอรมันทิ้ง และได้เริ่มต้นการสถาปนาสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือขึ้นมาแทนที่ โดยปรัสเซียกีดออสเตรียออกไปจากสมาพันธรัฐที่สถาปนาขึ้นใหม่นี้

และในการก่อสงครามในครั้งนี้ ปรัสเซียได้อิตาลีมาเป็นพันธมิตรจากการที่ฝ่ายอิตาลีต้องการทวงคืนดินแดนอิตาลีที่อยู่ภายใต้ราชวงศ์ฮับส์บูร์กของออสเตรีย และหลังจาการทำสงครามอิตาลีก็ได้แคว้นเวเนโต และบางส่วนของแคว้นฟรียูลีไปจากออสเตรียในที่สุด

ชนวนเหตุของสงคราม

ทหารปรัสเซีย

เรียกได้ว่าเป็นเวลาหลายศตวรรษ ที่ภูมิภาคยุโรปกลางถูกแบ่งออกเป็นรัฐเล็ก รัฐน้อย และหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ละรัฐก็จะมีอิสรภาพเป็นของตนเองด้วยความช่วยเหลือจากรัฐมหาอำนาจอื่นๆ และประเทศออสเตรียก็ถือว่าเป็นดินแดนที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์ที่เก่าแก่ และยังทรงอิทธิพลอย่างราชวงศ์ฮับส์บูร์กอีกด้วย

และรัฐเยอรมันเล็กน้อยเหล่านี้ก็เป็นรัฐที่ต่างยอมรับราชวงศ์ฮับส์บูร์กเป็นผู้นำของชนชาติที่พูดภาษาเยอรมัน จนกระทั่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ปรัสเซียก็ได้เริ่มมีอิทธิพลขึ้นมา และกลายเป็นหนึ่งในรัฐมหาอำนาจของยุโรป และนั่นก็ทำให้ภาวะผู้นำของราชวงศ์ฮับส์บูร์กเริ่มสั่นคลอน

ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ก็ได้เกิดสงครามนโปเลียนขึ้นในยุโรปภาคพื้นทวีป การทำสงครามนโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศสได้นำกองทัพใหญ่เข้ายึดครองรัฐเยอรมันต่างๆ จากราชวงศ์ฮับส์บูร์ก (คือจักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก) จำยอมต้องลงนามในสนธิสัญญาเชินบรุนน์ในปี ค.ศ.1806 เพื่อเป็นการยุบจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นการสถาปนาจักรวรรดิออสเตรียขึ้นมาแทน

ประวัติศาสตร์ออสเตรีย

เพราะถึงแม้ว่าฮับส์บูร์กจะเหลือแค่รัฐเยอรมันในปกครองอยู่อีกหลายรัฐแต่ทว่าก็ฮับส์บูร์กก็เสื่อมอิทธิพลลงมาก จนกระทั่งเมื่อ่ายของนโปเลียนสิ้นอำนาจในปี ค.ศ.1815 บรรดารัฐเยอรมันก็กลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งอย่างหลวมๆ ในชื่อของสมาพันธรัฐเยอรมันโดยมีจักรพรรดิออสเตรียเป็นองค์ประธาน

ต่อมาในช่วงปี 1864 ออสเตรียกับปรัสเซียก็ได้เป็นพันธมิตรกันเพื่อร่วมกันทำสงครามกับเดนมาร์ก และได้รับชัยชนะ ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เดนมาร์กต้องสูญเสียรัฐชเลสวิช, ฮ็อลชไตน์ และเลาเอินบวร์ค และทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างออสเตรียกับปรัสเซียว่าใครจะเป็นผู้ปกครองชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์

สงครามฝรั่งเศส รัสเซีย

นอกจากนี้ออสเตรียตัดสินใจนำข้อพิพาทเข้าสู้ที่ประชุมสภาเยอรมัน และได้เรียกประชุมรัฐสภาฮ็อลชไตน์ ฝ่ายปรัสเซียตอบโต้โดยการประกาศว่าข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับพิพาทที่เคยทำไว้กับออสเตรียในคราวก่อน(การประชุมกัสชไตน์)ถือเป็นโมฆะ และได้ส่งกองทัพปรัสเซียเข้ารุกรานฮ็อลชไตน์ และเมื่อสภาเยอรมันมีมติให้เรียกระดมกำลังพลเพื่อต่อต้านปรัสเซีย นายกรัฐมนตรีปรัสเซีย ออทโท ฟอน บิสมาร์ค ที่ได้ออกมากล่าวว่าสมาพันธรัฐเยอรมันได้จบลงแล้ว

เรียกได้ว่าความวุ้นวายที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการแบ่งแยกดินแดน และการต้องการดินแดนของหลายฝ่าย ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้จนลงเพียงแค่นี้ เพราะว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของการรวมชาติเยอรมัน (Deutsche Einigung) ผลกระทบนี้จึงถือว่าเป็นผลกระทบวงกว้างจนการทำสงครามเป็นความรุนแรงที่ประวัติศาสตร์โลกต้องจดจำ