ทวีปแอฟริกา

ทวีปแอฟริกา

หลายคนออจไม่เคยทราบว่าก่อนว่าที่ ทวีปแอฟริกา นั้นเคยเกิดสงครามที่น่าสะพรึงกลัวมาแล้วนะคะ ทรามกลางทุ่งหญ้าสะวันน่าที่ร้อนอบอ้าวนั้นได้เกิดสงครามที่คราชีวิตประชาชน และผู้บริสุทธิ์มากมาย สงครามในครั้งนั้นสร้างตราบาปในใจฝั่งรากลึก และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นยังคงตราตรึงในใจคนทั่วโลก เพราะความสูญเสียยากที่จะทำใจ

สงครามในแอฟริกา

สงครามในแอฟริกา เป็นความโหดร้าย และความรุ่นแรงที่เกิดขึ้นกับคนผิวสี และยังถือว่าเป็นความรุ่นแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ด และผู้ใหญ่ และความโหดร้ายที่เกิดขึ้นนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่ทราบข่าว