ประเทศเกาหลีเหนือ

ประเทศเกาหลีเหนือ

ประเทศเกาหลีเหนือ หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  ประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก กินพื้นที่กว่าครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี เมืองหลวง และนครใหญ่สุด คือ กรุงเปียงยาง โดยเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือ แม่น้ำอัมนก หรือยาลู่ และตูเมนเป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศจีน กับเกาหลีเหนือ

 

ความเป็นมาของ ประเทศเกาหลีเหนือ

ประเทศเกาหลีเหนือ ปัจจุบัน

คาบสมุทรเกาห ลีถูกจักรวรรดิเกาหลีปกครองเรื่อยมา จนกระทั่งถูกผนวกเข้ากับประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2448 และเกาหลีเหนือยังถูกแบ่งเป็นเขตยึดครองโซเวียตและอเมริกาในปี พ.ศ. 2488

หลังจากการทำสงครามโลกครั้งที่สองยุติ เกาหลีเหนือปฏิเสธจะเข้าร่วมการเลือกตั้งที่สหประชาชาติอำนวยการ ที่ถูกจัดที่กรุงโซลใน พ.ศ. 2491 และนั่นก็นำไปสู่การสถาปนารัฐบาลเกาหลีแยกในเขตยึดครองทั้งสอง ทั้งเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ต่างอ้างอธิปไตยเหนือคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด และนั่นก็นำไปสู่สงครามเกาหลีในปี พ.ศ. 2493  ข้อตกลงสงบศึกชั่วคราวปี พ.ศ. 2496 ยุติการสู้รบ

อย่างไรก็ดี ทั้งสองแผ่นดินยังถือว่าอยู่ในภาวะสงครามต่อกัน และกันอย่างเป็นทางการ เนื่องจากว่ายังไม่มีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพแต่อย่างใด  ทั้งสองรัฐได้รับการยอมรับเข้าสู่สหประชาชาติใน พ.ศ. 2534

เกาหลีเหนือ การปกครอง

เกาหลีเหนือ เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวภายใต้สหแนวร่วมนำ โดยพรรคแรงงานเกาหลีรัฐบาลของประเทศเจริญตามอุดมการณ์จูเช  ว่าด้วย “การพึ่งพาตนเอง” ที่ถูกพัฒนาโดยประธานาธิบดีของประเทศ “คิม อิล-ซ็อง” หลังจากที่เขาถึงแก่อสัญกรรม คิม อิล-ซ็อง ก็ถูกประกาศให้เป็นประธานาธิบดีตลอดกาลของประเทศ

ด้วยเหตุนี้ “จูเช” จึงกลายมาเป็นอุดมการณ์ของรัฐอย่างเป็นทางการ และเมื่อประเทศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใน พ.ศ. 2515 แม้ คิม อิล-ซ็อง จะใช้ร่าง เป็นนโยบายอย่างน้อยตั้งแต่ พ.ศ. 2498 หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และเกิดทางภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายต่อหลายครั้ง

นอกจากนี้ยังได้เกิดทุพภิกขภัยขึ้นในประเทศ ซึ่งเป็นเหตุทำให้มีประชาชนเสียชีวิตถึงระหว่าง 9 แสนถึง 2 ล้านคน ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ โดยผู้นำ คิม จ็อง-อิล ประกาศใช้นโยบายซอนกุน (Songun) หรือว่า “ทหารมาก่อน” เพื่อเสริมสร้างประเทศ และรัฐบาล

 

ภูมิศาสตร์

ประวัติเกาหลีเหนือ

คาบสมุทรของเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย และ มีความยาวกว่า 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทรเกาหลี พื้นที่กว่า 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สำหรับความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิต และหินปูน จึงทำให้เกิดภูมิประเทศที่มีความสวยงาม ประกอบด้วยเทือกเขา และหุบเขา เทือกเขาตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกมีลักษณะสูงชัน และทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก และในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้และตะวันตก เทือกเขาค่อย ๆ ลาดลงต่ำสู่ที่ราบชายฝั่ง ซึ่งถือว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี โดยเฉพาะในด้านการผลิตข้าว

สำหรับคาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1.สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้

2.เกาหลีเหนือ

ประวัติศาสตร์เกาหลีเหนือ

ประชากรเกาหลีเหนือ

ช่วงยุคประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์เกาหลี ถูกแบ่งออกเป็นราชอาณาจักรทั้งสาม คือ ราชอาณาจักรโคกูรยอ ราชอาณาจักรแพ็กเจ และราชอาณาจักรชิลลา ซึ่งแผ่นดินต่างเหล่านี้ ปกครองคาบสมุทรเกาหลีและบางส่วนของแมนจูเรีย ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลถึง คริสต์ศตวรรษที่ 7 ในช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช โดยคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด และดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศแมนจู ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสามอาณาจักร

 

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ประเทศเกาหลีใต้

ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง กองกำลังของสหภาพโซเวียต และกองกำลังสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปปลดอาวุธกองทัพญี่ปุ่นในคาบสมุทรเกาหลี แต่ทว่าทั้งสหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกาไม่สามารถตกลงเรื่องการรวมเกาหลีกันได้ ซึ่งแต่ละฝ่ายประกาศสนับสนุนดินแดนในส่วนยึดครองของตน

โดยเกาหลีใต้เรียกชื่อประเทศว่า “สาธารณรัฐเกาหลี” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ส่วนเกาหลีเหนือเรียกชื่อประเทศว่า “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต

ช่วงยุคเอกราช (พ.ศ. 2491-พ.ศ. 2554)

 เกาหลีเหนือ

หลังจากที่ประเทศเกาหลีเหนือได้แยกออกมาเป็นเอกราชแล้ว นาย คิม อิล-ซ็อง มีบทบาทสำคัญของการบริหารประเทศตลอดมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2491-2515 เขาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้นก็ได้ตำแหน่งประธานาธิบดีจนถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2537 ต่อจากนั้นบุตรชาย คิม จ็อง-อิล ก็ได้ดำรงตำแหน่งสืบมาจนถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2554 คิม จ็อง-อึน ซึุ่งผู้เป็นบุตรชายคนสุดท้องได้สืบทอดอำนาจเป็นผู้นำคนปัจจุบัน

การบริหาร

วัฒนธรรมเกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือ เป็นรัฐคอมมิวนิสต์ อยู่ภายใต้การปกครอง โดยพรรคแรงงานแห่งเกาหลี โดยมีประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศ และ มี คิม อิล-ซ็อง ผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันคือ นายคิม จ็อง-อึน เป็นผู้นำประเทศ

กฎหมาย ของ ประเทศ เกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือ ปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต ระบบการเมืองของเกาหลีเหนือ ซึ่วตั้งอยู่บนพื้นฐานของลัทธิจูเช่ เนื่องจากในอดีตประธานาธิบดี คิม อิล-ซ็อง ได้บัญญัติขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ประกอบด้วยหลักการสำคัญ คือ

1.เอกราชทางการเมืองอย่างแท้จริง

2.การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

3.การป้องกันประเทศด้วยตนเอง

สถานการณ์การเมืองภายในของเกาหลีเหนือ เข้าสู่ความไม่แน่นอน หลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีคิม อิล-ซ็อง ในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งนั่นก็มีส่วนทำให้ประชาคมระหว่างประเทศกังวลว่า ประเทศเกาหลีเหนือจะประสบปัญหาวุ่นวาย

อย่างไรก็ตาม การเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศของนายคิม จ็อง-อิล ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 และนั่นก็แสดงให้เห็นว่านายคิม จ็อง-อิล สามารถกุมอำนาจการปกครองประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จ

โดยนายคิม จ็อง-อิล ได้มีท่าทีที่จะต้องสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศในโลกเสรีมากขึ้น ซึ่งคาดว่าเพราะต้องการได้รับเงินตราต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศ