ประเทศรัสเซีย

ภูมิประเทศรัสเซีย

ประเทศรัสเซีย  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศในยูเรเชียเหนือ และรัสเซียยังจัดว่าเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก กว่า 10,000,000 ตารางกิโลเมตร และยังครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยของโลกถึงหนึ่งในแปด

ทำความรู้จักกับ ประเทศรัสเซีย

ข้อมูลประเทศรัสเซีย

รัสเซียเป็นชาติมีประชากรมากที่สุด เป็นอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีประชากรราวๆ 143 ล้านคน  รัสเซียปกครองประเทศด้วยระบอบสหพันธ์สาธารณรัฐ กึ่งประธานาธิบดี ประกอบและประเทศนี้ยังประกอบด้วย 83 เขตการปกครอง ไล่จากตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้

รัสเซียมีปริมาณทรัพยากรแร่ธาตุ และพลังงานสำรองใหญ่ที่สุดของโลก และรัสเซียยังเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก เช่นเดียวกับผู้ผลิตน้ำมันอันดับหนึ่งทั่วโลก และที่สำคัญยยิ่งไปกว่านั้น คือ รัสเซียมีป่าไม้สำรองใหญ่ที่สุดในโลก และรัสเซียมีทะเลสาบในรัสเซียบรรจุน้ำจืดประมาณหนึ่งในสี่ของโลก

ประวัติศาสตร์ของชาติรัสเซีย เริ่มขึ้นด้วยชาวสลาฟตะวันออก ผู้ถือกำเนิดขึ้น และยังเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 3 ถึงที่ 8 รัฐรุสในสมัยกลาง ซึ่งก่อตั้ง และปกครองโดยอภิชนนักรบวารันเจียน และผู้สืบเชื้อสาย

รัสเซีย ทวีป

ซึ่งเกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ใน พ.ศ. 1531 และยังมีการรับศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์จากจักรวรรดิไบแซนไทน์อีกด้วย โดยเริ่มต้นการประสมวัฒนธรรมไบแซนไทน์ และสลาฟซึ่งนิยามวัฒนธรรมรัสเซียเป็นเวลาอีกสหัสวรรษหน้า

และท้ายที่สุด รุสก็ต้องงล่มสลายเป็นรัฐขนาดเล็กหลายรัฐ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของรุสถูกพิชิตโดยการรุกรานของมองโกล และกลายเป็นรัฐบรรณาการของโกลเดนฮอร์ดเร่ร่อน โดยอาณาจักรแกรนด์ดยุคแห่งมอสโกค่อย ๆ รวมถึงราชรัฐรัสเซียในละแวก ที่ได้รับเอกราชจากโกลเดนฮอร์ด และมาครอบงำมรดกทางวัฒนธรรม และการเมืองของเคียฟรุส

ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 รัสเซียได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางผ่านการพิชิตดินแดน การผนวกแผ่นดิน และการสำรวจเป็นของจักรวรรดิรัสเซีย นับว่าเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่สุดอันดับสามในประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกแผ่จากโปแลนด์ในยุโรปจรดอะแลสกาในอเมริกาเหนือ

ประวัติศาสตร์

 

รัสเซีย เมืองหลวง

ชาวสลาฟตะวันออก จัดว่าเป็นชนชาติแรกที่เข้ามาตั้งถื่นฐานในรัสเซียบริเวณแม่น้ำนีเปอร์ และแม่น้ำวอลกา ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ส่วนทางตอนเหนือชนชาติสแกนดิเนเวีย และไวกิ้งที่รู้จักกันในนามวารันเจียน ซึ่งตั้งถิ่นฐานบริเวณแม่น้ำเนวา และทะเลสาบลาโดกา

และชาวสลาฟตะวันออก ยังทำการติดต่อค้าขายกับชาวสลาฟ แต่แล้วในปี ค.ศ. 880 กษัตริย์แห่งวาแรนเจียนนามรูลิค ก็เข้ามายึดเมืองเคียฟของชาวสลาฟ และตั้งเคียฟเป็นเมืองหลวง โดยการผนวกดินแดนทางเหนือกับใต้เข้าด้วยกันแล้วขนานนามว่า เคียฟรุส  และสถาปนาราชวงศ์รูริคขึ้น

หลังจากนั้นไม่นาน ในปี ค.ศ. 978 เจ้าชายวลาดีมีร์ โมโนมัค ก็ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ และทรงนำศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์เข้าสู่รัสเซีย ต่อมาก็มีบทบาท และอิทธิพลอย่างสูงต่อศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมของประเทศ

ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 11 เคียฟเป็นนครหลวง เป็นศูนย์รวมของอำนาจกษัตริย์ และยังถือว่าเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์อีกด้วย ในขณะที่เมืองอื่น ๆ ก็มีประชากรก่อตั้งขึ้นมา และใน ปี ค.ศ. 1147 ว่าเจ้าชายยูริ ดอลโกรูกี มกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ ก็ได้มีรับสั่งให้สร้างป้อมปราการไม้หรือ “เครมลิน” (Kremlin) ขึ้น ณ เนินเขาโบโรวิตสกายา ริมแม่น้ำมอสควา และตั้งชื่อเมืองว่า “มอสโก”

 

อาณาจักรมัสโควี

วัฒนธรรม ประเทศ รัสเซีย

ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 กองทัพมองโกล นำโดย “บาตูข่าน” เข้ารุกรานรัสเซีย และบุกยึดเมืองเคียฟได้สำเร็จ หลังจากนั้นรัสเซียก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก โดยถูกควบคุมทางการเมือง รวมไปถึงการปกครอง และยังต้องจ่ายภาษีให้กับชาวมองโกล ซึ่งกษัตริย์ และพระราชาคณะจึงย้ายศูนย์กลางอำนาจขึ้นมาทางตอนเหนือ

ต่อมาในปี ค.ศ. 1328 พระเจ้าอีวานที่ 1 ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ ซึ่งพระองค์ทรงมีฉายาว่าอีวานถุงเงิน เนื่องจากทรงเก็บส่วย และเครื่องบรรณาการเพื่อส่งให้แก่ชาวมองโกล และในยุคนี้เองที่กษัตริย์ได้ย้ายที่ประทับมาที่มอสโก

และต่อมาในยุคของพระเจ้าอีวานที่ 2 ชาวมองโกลก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงเลื่อยๆ จนเจ้าชายดมิตรี โอรสแห่งพระเจ้าอีวานที่ 2 ทรงขับไล่มองโกลได้สำเร็จในการรบที่ “คูลีโคโว” บนฝั่งแม่น้ำดอน

ต่อมาในปี ค.ศ. 1380 พระองค์ก็ทรงได้รับการสถาปนาเป็น ดมีตรี ดอนสกอย  ที่ได้มีการรวมเมืองวลาดิมีร์ และซุลดัล ซึ่งก็คือเมืองสำคัญของอาณาจักรมัสโควี และยังได้บูรณะเครมลินเป็นกำแพงหินขาวแทนไม้โอ๊ก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มอสโกจึงมีอีกชื่อเรียกว่า เมืองกำแพงหินขาว ในยุคนั้น แต่เพียงไม่นานพวกตาตาร์ก็กลับมาทำลายเครมลินจนพังพินาศ รัสเซียจึงต้องเป็นเมืองขึ้นของตาตาร์อีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ.1382

แผนที่ประเทศรัสเซีย

ต่อมาในช่วงยุคของพระเจ้าอีวานที่ 3 (พระเจ้าอีวานมหาราช) พระองค์ทรงอภิเษก กับหลานสาวของจักรพรรดิองค์ก่อนแห่งไบแซนไทน์ในปี ค.ศ.1472 และรับอินทรีสองเศียรเป็นสัญลักษณ์ของรัสเซีย ต่อมาในช่วงยุคของพระองค์ได้รวบรวมดินแดนให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง

ต่อมา ในปี ค.ศ. 1480 พระองค์ทรงขับไล่กองกำลังตาตาร์ออกจากรัสเซียจนหมดสิ้น ปิดฉากสองศตวรรษภายใต้การปกครองของมองโกล และพระองค์ก็ทรงบูรณะเครมลินให้เป็นหอคอยสูง และโบสถ์งดงามไว้ภายในเครมลิน นับว่าขณะนั้นเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองของรัสเซีย

จักรวรรดิรัสเซีย

แผนที่รัสเซียปัจจุบัน

ในปี ค.ศ. 1613-1917 พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช เป็นกษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของรัสเซียเลยก็ว่าได้ ซึ่งพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุ 10 ชันษา พร้อมกับพระเจ้าอีวานที่ 5

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1696 พระเจ้าอีวานที่ 5 สิ้นพระชนม์ และพระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช จึงมีพระราชอำนาจโดยแท้จริง ต่อมาในช่วงยุคของพระองค์ทรงขยายอาณาเขตรัสเซียออกไปทางตะวันออกจนถึงวลาดีวอสตอค และพระองค์ยังทรงใช้นโยบายสู้ตะวันตก และพระองค์ก็ทรงนำรัสเซียเข้าสู่ยุคใหม่

ประเทศรัสเซีย

ต่อมาในปี ค.ศ. 1712 พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงจากมอสโกมาที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และยังเป็นครั้งแรกที่มีการจัดตั้งกองทหารราชนาวีขึ้นในรัสเซีย อีกทั้งยังทรงนำช่างฝีมือจากฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ รวมกันสร้างวิหาร และพระราชวังที่งดงามอีกมากมาย และพระองค์ยังทรงนำพาจักรวรรดิรัสเซียให้เป็นที่รู้จักเกรียงไกรในสังคมโลก

หลังจากนั้นไม่นาน พระเจ้าปีเตอร์มหาราชยังมีซา ร์และซารีนาอีกหลายพระองค์ที่ทรงสืบราชบัลลังก์ แต่ทว่าผู้ที่สร้างความเจริญเฟื่องฟูให้กับรัสเซียสูงสุด ได้แก่ พระนางเจ้าแคทเธอรีนที่ 2  เนื่องจากพระนางได้รับการยกย่องให้เป็นราชินี ด้วยทรงเชี่ยวชาญด้านการปกครองเป็นอย่างมาก กระนั้นพระนางก็มีชื่อเสียงด้านลบ และด้วยพระนางมีคู่เสน่หามากมาย