ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์นี้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้จีน

ราชวงศ์ถัง

แผ่นดินจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์มากหลายราชวงศ์ หลายยุคหลายสมัยที่ต้องแลกมากับความสูญเสีย รวมถึงความยิ่งใหญ่ของ ราชวงศ์ถัง  เพราะราชวงศ์ถังเป็นราชวงศ์จีนที่ได้ชื่อว่าสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินจีนเป็นอย่างมาก

ความยิ่งใหญ่ของ ราชวงศ์ถัง

จักรพรรดิ ราชวงศ์ถัง

ราชวงศ์ถัง (พ.ศ. 1161-1450) เป็นราชวงศ์จีนเก่าแก่ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจีนเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม และอีกหลาย ๆ ด้าน หลี่ยวนได้ตั้งตัวเองเป็น จักรพรรดิถังเกาจู่ หลังจากได้รวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นแล้ว ก็เกิดการแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทขึ้น ระหว่างโอรสหลี่เจี้ยนเฉิง หลี่ซื่อหมิน และหลี่หยวนจี๋ หลี่ซื่อหมิน โดยทั้งคู่มีความดีความชอบมาก เนื่องจากรบชนะมาหลายครั้ง ต่อมา ถังเกาจู่ก็สละราชสมบัติ ตั้งตนเองเป็นไท่ช่างหวง

ราชวงศ์ถัง ได้ปกครองประเทศจีนนานถึง 289 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 618 เมื่อราชวงศ์ถังถูกสถาปนาขึ้นจนถึง ค.ศ. 907 ราชวงศ์ถังถูกจูเวินโค่นลง ราชวงศ์ถัง จึงแบ่งได้เป็นสองช่วงจากการก่อกบฏของอันลู่ซัน และสื่อซือหมิง ในช่วงแรกเป็นช่วงที่เจริญรุ่งเรือง ช่วงหลังเป็นช่วงที่เสื่อมโทรมลง จักรพรรดิถัง เกาจู่ได้สถาปนาราชวงศ์ถัง หลี่ ซื่อหมิน โอรสของจักรพรรดิถังเกาจู่ได้นำกองทัพรวบรวมจีนเป็นเอกภาพใช้เวลานานถึง 10 ปี

และหลังจากเหตการณ์ประตูเสียนอู่เหมิน หลี่ซื่อหมินขึ้นครองราชย์จนกลายเป็น จักรพรรดิถังไท่จง โดยในขณะที่จักรพรรดิถังไท่จงบริหารประเทศอย่างแข็งขันจนทำให้ราชวงศ์ถังมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยมีมาก่อน และอยู่ในฐานะนำหน้าทั่วโลกในสมัยนั้นทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ซึ่งเรียกว่า ”ช่วงเจริญรุ่งเรืองรัชสมัยเจินกวน”

และหลังจากนั้น ในช่วงสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจงก็เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง เรียกว่า ”ช่วงเจริญรุ่งเรืองรัชสมัยไคหยวน” และในช่วงที่จักรพรรดิถังเสวียนจงรองประเทศ ทำให้ประเทศเข้มแข็งเกรียงไกร ประชาชนมีความมั่งคั่ง แต่หลังจากนั้นไม่นาน ในช่วงปลายรัชกาลถังเสวียนจงได้เกิดกบฏอันลู่ซัน และสื่อซือหมิง จากนี้เป็นต้นมา ราชวงศ์ถังก็เริ่มเสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ

ราชวงศ์ถัง ภาษาจีน

ในสมัยราชวงศ์สุย และราชวงศ์ถัง ระบบการเมืองที่ได้มีการพัฒนาไปไม่น้อย และมีส่งอิทธิพลต่อยุคหลังมาก อย่างเช่นระบบ 3 กระทรวง 6 ฝ่าย ระบบสอบจอหงวน และระบบภาษีเป็นต้น ในด้านการต่างประเทศ ราชวงศ์สุย และราชวงศ์ถังได้ใช้มาตรการที่ค่อนข้างเปิดประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศมีบ่อยครั้ง

และในด้านวรรณคดี ในช่วงของจักรพรรดิถังเสวียนจง ก็ยังมีบทกวีของราชวงศ์ถัง  แต่ละช่วงล้วนมีกวียอดเยี่ยมเกิดขึ้น เช่นช่วงต้นของราชวงศ์ถังมีเฉินจื่ออ๋าง และหลูปินหวัง ช่วงเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์ถังมีหลี่ไป๋และตู้ฝู่ ช่วงกลางของราชวงศ์ถังมีไป๋จวีอี้ และหยวนเจิ่น ซึ่งในช่วงปลายของราชวงศ์ถังมีหลี่ซังอิ่น และตู้มู่ ขบวนการส่งเสริมบทความสมัยโบราณที่หานอวี๋ และหลิ่วจงหยวนที่ได้ริเริ่มมีอิทธิพลต่อคนยุคหลังมาก โดยลายมือเขียนพู่กันของเอี๋ยนเจินชิง ภาพวาดของหยานลี่เปิ่น อู่เต้าจื่อ หลี่ซือซุ่น และหวางเหวย ชุดระบำที่มีชื่อว่า ”หนีซังอวี่อีอู่” และศิลปะในถ้ำหินต่าง ๆ ได้แพร่หลายจนถึงยุคปัจจุบัน ส่วนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีการพิมพ์และดินปืน ซึ่งเป็นสองอย่างในสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่สี่อย่างของจีนก็เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง

ทั้งนี้ราชวงศ์ถังช่วงหลังเกิดความวุ่นวายในด้านการเมือง จนในที่สุดก็ได้ก่อให้เกิดการปะทะกันระหว่างพรรคหนิว และพรรคหลี่กับการกุมอำนาจของขุนนางขันที โดยการลุกขึ้นต่อสู้ของชาวนาเกิดขึ้นไม่ขาดสาย และในที่สุด การลุกขึ้นสู้ที่มีผู้นำได้แก่หวงเฉา จูเวินที่เคยเป็นบริวารของหวงเฉา แต่ทว่ากลับไปยอมจำนนต่อรัฐบาลราชวงศ์ถัง หลังจากนั้น เขาก็ฉวยโอกาสโค่นราชวงศ์ถังลง พร้อมกับการประกาศตนเป็นจักรพรรดิโดยสถาปนาราชวงศ์เหลียงยุคหลังซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของสมัยอู่ไต้หรือสมัยห้าราชวงศ์

หลี่หยวนตั้งราชวงศ์

สถาปัตยกรรม ราชวงศ์ถัง

ในช่วงของรัชกาลของจักรพรรดิสุยหยางตี้  ถือว่าเป็นรัชสมัยแห่งการกดขี่ราษฎร และความพ่ายแพ้ต่ออาณาจักรโคกูรยอของเกาหลีถึงสามครั้งจนทำให้ผู้คนพากันไม่พอใจรัฐบาลมากขึ้น ในค.ศ. 617 ผู้ว่ามณฑลไท่หยวน  หลี่ยวน ซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็น ถังกว๋อกง ได้ยกทัพเข้าบุกยึดเมืองต้าเหิง  ราชธานีของราชวงศ์สุย พร้อมทั้งยังได้ปลดจักรพรรดิหยางตี้ลงจากบัลลังก์เป็นไท่ซ่างหวงแล้วตั้งหยางหยู พระราชนัดดาเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปแทน โดยได้พระนามว่า จักรพรรดิสุยกงตี้ แต่ก็ทรงเป็นเพียงแค่จักรพรรดิหุ่นเชิดอำนาจที่แท้จริงนั้นอยู่ที่หลี่หยวน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นถังอ๋อง

นอกจากนี้แล้วมารดาของหลี่ยวนนั้น ยังเป็นถึงพระเชษฐภคินีของพระจักรพรรดินีตูกู โดยจักรพรรดินีของจักรพรรดิสุยเหวินตี้ ในค.ศ. 618 หลี่หยวนพระเจ้าถังยังได้ล้มเลิกราชวงศ์สุย และตั้งราชวงศ์ถัง ขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถัง ในภายหลังได้รับพระนามที่พระสุสานว่าจักรพรรดิถังเกาจู่คงราชธานีไว้ที่เดิมกับราชวงศ์สุยโดยเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองฉางอัน รวมทั้งพระองค์ยังทรงตั้งพระโอรสองค์โตหลี่เจี้ยนเฉิง เป็นองค์ชายรัชทายาท  จักรพรรดิถังเกาจู พระโอรสทั้งสองพระองค์ และพระธิดาองค์หญิงผิงหยาง ได้ทำการสู้รบปราบชุมนุมต่าง ๆ ที่ตั้งตนเป็นใหญ่จนสามารถรวมจักรวรรดิจีนได้

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไท่หลี่ซื่อหมินยังทรงมีพระปรีชาปราบปรามเจ้าท้องถิ่นต่าง ๆ ได้สร้างผลงานไว้มาก เมื่อสิ้นสุดสงครามแล้วก็เกิดการแย่งราชสมบัติระหว่างหลี่ซื่อหมินกับองค์ชายรัชทายาทหลี่เจี้ยนเฉิง ในปี ค.ศ. 626 ในเหตุการณ์ประตูเสวียนอู่  หลี่ซื่อหมินปลงพระชนม์องค์ชายรัชทายาทพระเชษฐา และพระเจ้าพระอนุชา โดยจักรพรรดิเกาจู่พระบิดาจึงทรงไม่อาจทนได้ที่เห็นพระโอรสเข่นฆ่ากันเองจึงทรงสละราชสมบัติเป็นไท่ซ่างหว่าง เพื่อให้พระโอรสหลี่ซื่อหมิน เป็นจักรพรรดิถังไท่จง

การขยายอำนาจของอาณาจักรถัง

ราชวงศ์ถัง การแต่งกาย

สมัยราชวงศ์ถัง ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในสังคมศักดินาพัฒนาเร็วที่สุด รวมถึงลักษณะพิเศษของสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังคือมีขนาดใหญ่โต มีระบบระเบียบ ใช้สีไม่ค่อยมากแต่ลายชัดเจนดี อีกทั้งในเมืองฉางอันเมืองหลวงสมัยราชวงศ์ถัง (เมืองซีอานในปัจจุบัน) และเมืองลั่วหยางเมืองหลวงทางตะวันออกของราชวงศ์ถัง ก็เคยสร้างวังหลวงอุทยาน และที่ทำการเป็นจำนวนมาก

โดยเมืองฉางอันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโลกในสมัยนั้น วังค้าหมิงในเมืองฉาง ในเขตซากของวังนี้กว้างกว่ายอดจำนวนพื้นที่วังต้องห้ามสมัยหมิง และชิงในกรุงปักกิ่ง 3 เท่ากว่า ๆ ซึ่งสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ในสมัยราชวงศ์ถังสวยมาก วิหารประธานในวัดโฝกวางเขต อู่ไถซาน มณฑลซานซี คือสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังที่เป็นแบบฉบับ

นอกจากนี้สถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยอิฐ และการทำก้อนหินในสมัยราชวงศ์ถังก็ได้รับ การพัฒนาอีกขั้นหนึ่ง เจดีย์ห่านใหญ่ เจดีย์ห่านเล็กในเมืองซีอาน และเจดีย์เชียนสุน ในเมืองต้าหลี่ต่างก็เป็นเจดีย์ที่สร้างด้วยอิฐและก้อนหิน