ประวัติศาสตร์เกาหลีใต้

สาธารณรัฐเกาหลี

ประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจ เพราะกว่าจะตั้งเป็นประเทศนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมาย และในปัจจุบันนี้เรารู้จักเกาหลีใต้ในชื่อของ “สาธารณรัฐเกาหลี”  ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกมีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ และยังมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นเอาไว้

 

ประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ ที่หลายคนไม่รู้

ประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ ที่หลายคนไม่รู้

ยุคเผ่า และอาณาจักรโชซอนโบราณ

ยุคเผ่า และอาณาจักรโชซอนโบราณ

สำหรับเกาหลี ในยุคแรกดินแดนอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งประกอบด้วยผู้คนหลายเผ่าด้วยกันซึ่งเผ่าแรกที่เป็นที่รู้จักคือเผ่าโชซอนโบราณซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือและเรืองอำนาจมากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 143 ถึง ปี พ.ศ. 243 ส่วนชนเผ่าอื่นๆ ก็มีความสำคัญไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเผาพูยอ ชนเผ่าที่อาศัยอยู่บริเวณปากน้ำซุงคารีทางแมนจูเหนือ และอีกหนึ่งคนพอที่มีความสำคัญคือชนเผ่าโคกูรยอ ซึ่งอยู่ระหว่างแม่น้ำพมาก  และแม่น้ำฮันมนก

สำหรับตำนานของประเทศเกาหลีที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้เล่าถึง การกำเนิดของชนเผ่าว่ามีเจ้าชายฮวางวุง โอรสของเทพเจ้าสูงสุดบนสวรรค์ได้เสด็จลงมาสร้างเมืองที่ภูเขาแทแบ็กโดยโอรสพรุ่งนี้ ชื่อตันกุนต่อมาพระองค์ก็กลายเป็นผู้ตั้งอาณาจักรโชซอนโบราณเมื่อประมาณ 1790 ปีก่อนพุทธศักราช

นอกจากนี้ดินแดนคาบสมุทรเกาหลี ยังเคยตกเป็นเมืองขึ้นของจีน เมื่อประมาณปี พ.ศ 434 แต่เมื่อจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ หรือกวนอู่ตี๋แห่งราชวงศ์ฮั่น ได้ยกทัพเข้ามายึดครองแผ่นดินของอาณาจักรโชซอนโบราณ จึงทำให้เกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 4 มลฑล นั่นก็คือ อาณาจักรนังนัง อาณาจักรชินบอน อาณาจักรอิมดุน และอาณาจักรฮย็อนโท

อย่างไรก็ตาม จีนปกครองมณฑลดังๆ อย่างจริงจังเพียงแค่มณฑลเดียวส่วนมณฑลอื่นๆ ค่อยๆแยกตัวกลายเป็นเอกราชจนกระทั่งถึงปี พ.ศ 856 ชนเผ่าโคกูรยอ จึงเข้ายึดครองมณฑลต่างๆพร้อมกับขับไล่ชาวจีนออกไปได้สำเร็จ และการตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนนั้น จึงทำให้เกาหลีใต้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีน เป็นอย่างมากอย่างเช่นตัวอักษร และศาสนา

 

ยุค 3 อาณาจักร

ยุค 3 อาณาจักร

อาณาจักรโคกูรยอ มีพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลีตอนใต้ ไปจนถึงตอนกลางของคาบสมุทรเหลียวตง ซึ่งนับว่าเป็นอาณาจักรที่มีกองทัพที่เข้มแข็งเป็นอย่างมาก ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าดงเมียงซอง เมื่อประมาณ 37 ปี ก่อนคริสตศักราช เริ่มที่อาณาจักรโคกูรยอ คือ อาณาจักรพุกพูยอ

โดยพระเจ้าดงเมียงซองได้ทรงเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นอาณาจักรโกคูรยอ และเมืองหลวงแห่งแรกคือเมืองโจลบอน หลังจากนั้นไม่นานเพราะทรงย้ายเมืองหลวงไปที่ “เมืองคุงแน” ต่อมาพระเจ้าจางซูมหาราชได้ทรงย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองเปียงยาง

หลังจากนั้นอาณาจักรโกคูรยอก็เป็นอันล่มสลายลงในปี ค.ศ 668 ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าบอจาง เนื่องจากถูกโจมตีจากราชวงศ์ถังที่ปกครองโดยประเทศจีน และอาณาจักรชินลา ที่ อยู่ทางตอนใต้รวมแล้วอาณาจักรโคกูรยอมีอายุถึง 705 ปีที่ โคกูรยอรุ่งเรือง

 

ยุคอาณาจักรเหนือใต้

ยุคอาณาจักรเหนือใต้

หลังจากที่สิ้นสุดสมัย 3 อาณาจักรนั้น อาณาจักรชิลลา ถือว่าเป็นผู้มีชัยชนะเหนืออาณาจักรอื่นๆ บนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดแต่ทว่า ในทางประวัติศาสตร์แล้ว ถือว่าในยุคสมัยนั้นอาณาจักรชิลลาเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินเกาหลีให้เป็นปึกแผ่น นับตั้งแต่ยุคสมัยดึกดำบรรพ์เป็นต้นมาจึงเรียกได้ว่ายุคชิลลารวมอาณาจักรได้สำเร็จ

ช่วงยุคสมัยนั้นนับจากปีที่อาณาจักรโคกูรยอ และอาณาจักรแพ็กเจ ล่มสลายแต่แท้ที่จริงแล้วอาณาจักรชิลลาไม่ได้ครอบครองแผ่นดินไหวทั้งหมด เพียงแต่ว่าสามารถครอบครองได้แต่แผ่นดินทางตอนใต้เท่านั้นแม้แต่ดินแดนของโคกูรยอเดิม อาณาจักรชิลลา ก็ได้มาเพียงบางส่วนเท่านั้น

และไม่เพียงทีต้องยกคาบสมุทรเหลียวตงให้ กับประเทศจีนแต่ดินแดนทางตอนเหนือจรดไปถึงดินแดนที่ติดกับแมนจูยังตกอยู่ในการควบคุมของอาณาจักรพัลแฮ หรือ “ป๋อไห่” อีกด้วย

 

หลังยุคสามอาณาจักร

หลังยุคสามอาณาจักร

หลังจากที่อาณาจักรพัลแฮถูกราชวงศ์เหลียว ตีจนแตกพ่ายประชาชนส่วนใหญ่พากันอพยพลงใต้มา ที่บริเวณอาณาจักรโคกูเรียวเดิม ซึ่งเชื้อพระวงศ์อาณาจักรพัลแฮ ได้สถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นที่บริเวณดังกล่าวแล้ว ให้ชื่อว่า “อาณาจักรโคกูเรียวใหม่” จากนั้นก็ทรงสถาปนาตนเองเป็นปฐมกษัตริย์ที่มีนามว่า “พระเจ้ากุงเย” ส่วนชาวแพ็กเจที่ศัยอยู่ในบริเวณชินลาก็ได้ก่อกบฏต่อราชอาณาจักร

และมีหัวหน้าแกนนำก็คือ “คยอง ฮวอน” จากนั้นก็ได้นำประชาชนไปตั้งถิ่นฐานที่บริเวณอาณาจักรแพ็กเจเดิม และตั้งชื่อใหม่ว่า “อาณาจักรแพ็กเจใหม่” จากนั้นทรงสถาปนาตนเองเป็นพระมหากษัตริย์นามว่า “พระเจ้าคยอง ฮวอน” จากนั้นพระองค์ก็ทรงก่อการกบฏต่ออาณาจักรชิลลา จนทำให้ชินลาเกิดความระส่ำระสายจึงถือว่ายุคนี้เป็นยุคสามอาณาจักรยุคหลัง

 

จักรวรรดิเกาหลี

จักรวรรดิเกาหลี

สำหรับจักรวรรดิเกาหลี ราชอาณาจักรโชซอนโบราณที่ประกาศยกสถานะของรัฐจากราชอาณาจักรกลาย เป็นจักรวรรดิตามพระบรมราชโองการของพระเจ้าโกจง พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงพระราชอิสริยยศจากเดิมว่ากษัตริย์เป็นจักรพรรดิ โดยพระองค์ทรงมีพระนามว่า “สมเด็จพระจักรพรรดิควางมูแห่งจักรวรรดิเกาหลี “ เพื่อให้ประเทศเป็นเอกราชจากจักรวรรดิชิง

และต้องการยกสถานะของประเทศให้มีความเท่าเทียมกับจักรวรรดิชิ งและจักรวรรดิญี่ปุ่นเพราะถึงแม้ว่าพฤติการณ์แล้วสถานะของเกาหลีไม่ได้เข้าข่ายการเป็นจักรวรรดิเลยก็ตาม จนกระทั่งถูกจักรวรรดิญี่ปุ่นเข้ายึดครองใน ปี ค.ศ 1910 จึงทำให้เกาหลีตกอยู่ในอาณัติของญี่ปุ่นโดยแท้จริง