ประวัติศาสตร์ที่โลกจดจำ

ประวัติศาสตร์ที่โลกจดจำ

เราหลายคนต่างทราบกันดีว่าโลกเรานั้นมี ประวัติศาสตร์ที่โลกจดจำ หลาย ๆ เหตุการณ์ เนื่องจากในสมัยก่อนนั้น ได้เกิดเหตุการอันน่าสะพรึงกลัวมากมายทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สงคราม เหตุการณ์เหล่านี้สร้างแต่ความสูญเสียด้วยกันทั้งนั้น  ประวัติศาสตร์ จึงเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

เกาหลีเหนือ ประเทศที่มีจุดกำเนิดมาจากความขัดแย้ง และการทำสงคราม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea: DPRK) หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เกาหลีเหนือจัดว่าเป็นประเทศในเอเชียตะวันออก กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี เมืองหลวง และนครใหญ่สุดคือ กรุงเปียงยาง

ประวัติศาสตร์ลาว แผ่นดินที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ตำนาน และแหล่งอารยธรรม

ประเทศลาว(สปป.ลาว) เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย และ ประวัติศาสตร์ลาว ยังน่าสนใจ และมีแหล่งอารยธรรม แหล่งโบราณสถาน รวมถึงซากประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังอย่างเรา ๆได้ศึกษาและค้นคว้าประวัติศาสตร์ลาว และวันนี้เราจะนำพาคุณไปทำความรู้จักกับความเป็นมาของลาว

ประวัติศาสตร์กัมพูชา แผ่นดินที่มีตำนานความเชื่อ และประวัติศาสตร์นองเลือด

ประวัติศาสตร์กัมพูชา เริ่มตั้งแต่ยุคของอาณาจักรฟูนัน อาณาจักรเจนละ ซึ่งชาวกัมพูชาได้พัฒนามาสู่กัมพูชายุคเมืองพระนคร ซึ่งมีความยิ่งใหญ่จนสามารถสร้างนครวัด นครธม ซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร จนกระทั่งพ่ายแพ้แก่อยุธยาจนกลายเป็นรัฐบรรณาการของอยุธยา

ประวัติศาสตร์โรม ความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยที่คนทั้งโลกต่างจดจำได้เป็นอย่างดี

ประวัติศาสตร์โรม เป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ยาวนานกินระยะเวลากว่า 2,700 ปี ของการมีนครซึ่งเติบโตขึ้นจากหมู่บ้านละตินเล็ก ๆ ในศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตกาล สถานที่แห่งนี้นั้นเป็นศูนย์กลางอารยธรรมไพศาลอันครอบงำภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนหลายศตวรรษ

แม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย และยังมีตำนานความเชื่อที่ยาวนาน

แม่น้ำคงคา เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่สำคัญของอินเดีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูคู่กับแม่น้ำยมุนาที่ไหลขนานกัน มีทว่าต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดีย บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งได้ไหลผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางตะวันออก

อารยธรรมจีน เริ่มก่อตัวที่บริเวณลุ่มแม่น้ำฮวงโห จนเป็นประวัติศาสตร์ที่โลกสนใจ

อารยธรรมจีน ยุคโบราณเป็นสิ่งที่เริ่มก่อตัวที่บริเวณลุ่มแม่น้ำฮวงโห เมื่อประมาณ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล โดยลุ่มแม่น้ำฮวงโหเป็นชุมชนเกษตรกรรม บริเวณนี้พบหมู่บ้านเกษตรกรรมแห่งแรกเรียกว่า Ban Po ซึ่งอยู่ใกล้เมืองซีอาน เพราะความอุดมสมบูรณ์จากพื้นดินร่วนซุย ที่สะสมจากการพัดพาของลม และกระแสน้ำจนเป็นที่ราบลุ่มแม้น้ำเหลือง

อารยธรรมแม่น้ำสินธุ อารยธรรมในแถบเอเชียใต้ และมีอิทธิพลต่ออารยธรรมอื่น

อินเดีย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าเป็นอารยธรรม และ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ ของคนในแถบเอเชียใต้ ยังมีอิทธิพลต่ออารยธรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก อารยธรรมอินเดียโบราณ  จัดเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก

ประวัติศาสตร์อินเดีย อีกหนึ่งประเทศที่มีอารยธรรมอันยาวนาน และมีความอันศจรรย์

ประเทศอินเดีย เป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปเอเชียที่มีความน่าสนใจ และ ประวัติศาสตร์อินเดีย ยังน่าสนใจ มีอารยธรรมอันยาวนาน และการดำเนินชีวิตของคนอินเดียก็ยังน่าสนใจ เนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีของคนอินเดียมีความซับซ้อน ยาวนาน ตำนาน และความเชื่อที่คนทั่วโลกยังต้องตะลึกมาแล้ว

ทวีปออสเตรเลีย อีกหนึ่งทวีปใหญ่ที่รวมเอาแผ่นดินหลาย ๆ ประเทศเข้าด้วยกัน

สำหรับ ทวีปออสเตรเลีย นับว่าเป็นทวีปที่รวมแผ่นดินใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย นิวกินี แทสมาเนีย และเกาะต่าง ๆ ที่อยู่บนไหล่ทวีปมาไว้ด้วยกัน และในทางธรณีวิทยาแล้วไหล่ทวีปถือเป็นส่วนหนึ่งของทวีป ทำให้แผ่นดินที่กระจัดกระจายเหล่านี้ยังคงนับว่าเป็นทวีป และสำหรับประเทศนิวซีแลนด์นั้นไม่ได้อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกัน

แอฟริกา ทวีปที่มีเรื่องราวของการต่อสู้ การเข่นฆ่ากันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้แม้ว่าโลกเราจะมาไกลมาก แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้าถึงเกือบทุกซอกทุกมุมของโลก แต่สำหรับทวีป แอฟริกา ก็ยังเป็นแผ่นดินที่มีเรื่องราวของการต่อสู้ การเข่นฆ่ากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนทำให้ดินแดนกาฬทวีปแห่งนี้เปรียบได้ดังดินแดนที่ต้องคำสาป และยังมีระวัติศาสตร์ของหลายๆ ประเทศล้วนต่างถูกบันทึกด้วยหยดเลือด