สงครามสมัยกลาง หรือยุคมืด

Read More

ราชอาณาจักรปรัสเซีย

Read More

สงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย

Read More

สงครามสืบราชบัลลังก์ออสเตรีย

Read More

จักรวรรดินิยม

จักรวรรดินิยม หรือว่า ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) มีความหมายว่า “นโยบายขยายอำนาจในการเข้าควบคุม หรือมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือดินแดนต่างชาติ”

สงครามสมัยกลาง หรือยุคมืด

สงครามสมัยกลาง เป็นการรวมเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงยุคกลาง ซึ่งยุคนี้เป้นยุคที่เกิดสงครามด้วยกันึง 3 สงครามใหญ่ ซึ่งการทำสงครามในแต่ละครั้ง สร้างความสูญเสียมหาศาล และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ประวัติศาสตร์สากล สมัยกลางหรือยุคมืด

ประวัติศาสตร์สากล สมัยกลาง หรือยุคมืด อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 4 -15 ซึ่งยุคนี้เป็นช่วงรอยต่อ หลังจากที่จักรวรรดิโรมันล่มสลาย ความเจริญหยุดลง ประดุจยุคมืดจนหลายคนเรียกยุคนี้ว่า “ยุคมืด”

ประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐอินเดีย” โดยประเทศอินเดียตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอินเดีย

เกาหลี

เกาหลี มีประวัติศาสตร์ และความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มจาก “อาณาจักรโชซ็อนโบราณ” ที่ถูกสถาปนาขึ้นโดย “ทันกุน” ต่อมาก็เข้าสู่สมัยสามอาณาจักรแห่งเกาหลี

ประวัติศาสตร์เกาหลีใต้

ประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจ เพราะกว่าจะตั้งเป็นประเทศนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมาย และในปัจจุบันนี้เรารู้จักเกาหลีใต้ในชื่อของ “สาธารณรัฐเกาหลี”

ประเทศรัสเซีย

ประเทศรัสเซีย  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศในยูเรเชียเหนือ และรัสเซียยังจัดว่าเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก กว่า 10,000,000 ตารางกิโลเมตร และยังครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยของโลกถึงหนึ่งในแปด

ประเทศเกาหลีเหนือ

ประเทศเกาหลีเหนือ หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  ประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก กินพื้นที่กว่าครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี เมืองหลวง

โมไอ รูปปั้นหินซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ บนเกาะอีสเตอร์

โมไอ รูปปั้นหินขนาดยักษ์ที่อยู่บนเกาะอีสเตอร์ อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจจากนักโบราณคดีทั่วโลก เพราะว่าบนเกาะแห่งนี้ยังไม่มีใครค้นพบว่ารูปปั้นหินขนาดยักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร และใครเป็นคนสร้าง